Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Krajobrazu

20 października 2020 r. po raz piąty w Polsce odbywa się Dzień Krajobrazu. W tym roku głównym tematem obchodów jest drzewo w krajobrazie.

Wśród wielu krajobrazów komponentem o szczególnej roli są drzewa. Skupione w grupach lub rosnące pojedynczo okazy często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcję: począwszy od soliterów, które dominują w przestrzeni, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub krajobrazów. Ze względu na swoją biologiczną różnorodność drzewa są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, lecz zyskują także znaczeń kulturowych, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, wzorem ubiegłego roku, zaplanowano dalsze rozpowszechnianie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach, parkach, ogrodach, itp.).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do organizowania we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym spacerów krajobrazowych ( źródło: www.gdos.gov.pl )