Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conserwation Value Forests)  Nadleśnictwo Dobrocin informuje, że z dniem 10 paźdzornika 2019 r. rozpoczyna konsultacje społeczne lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3.2  w związku z planowaną przebudową skrzyżowań na drogach leśnych w Leśnictwie Buczyniec.

 

W załącznikach poniżej znajduje się wykaz obszarów HCVF 3.2 objętych przebudową, mapa, formularz zgłaszania uwag i wniosków oraz opis prac i szkic przebudowy w Leśnictwie Buczyniec. Materiały te  dostępne są również w siedzibie Nadleśnictwa Dobrocin, Dobrocin 20, 14-330 Małdyty.

 

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania obszarów HCVF jest:

- z ramienia Nadleśnictwa Dobrocin – Martyna Kadylak tel. 89 758 17 72 wew. 50,

  e-mail: martyna.kadylak@olsztyn.lasy.gov.pl

 

Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: dobrocin@olsztyn.lasy.gov.pl, ogłoszenia w terminie do 31 paździrnika 2019 r. na załączonych formularzach.