Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy z Dobrocina uhonorowani

              27 listopada był bardzo miłym dniem dla dwóch leśników z Nadleśnictwa Dobrocin. W centrum konferencyjnym UWM odbyła się uroczysta narada z okazji 90-lecia Lasów Państwowych, na której Panowie Mieczysław Suska – leśniczy Leśnictwa Morąg oraz Szymon Nowak – nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrocin zostali wyróżnieni z wielkiego grona Braci Leśnej.

            Leśniczy Suska odebrał z rąk Grażyny Kluge – wicewojewody warmińsko-mazurskiego oraz Małgorzaty Błyskun – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznawany przez Prezydenta RP jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Pan Suska nosi zielony mundur już 45 lat !

            Nadleśniczy Nowak biorąc aktywny udział w propagowaniu tematyki przyrodniczej poprzez stwarzanie możliwości oglądania on-line gniazdowania bielików, intensywne działania edukacyjne w stworzonej Zielonej Klasie oraz organizowanie zarówno krajowych jak i międzynarodowych wystaw przyrodniczych przyjął z rąk Małgorzaty Kluge oraz Janusza Zaleskiego – Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Odznakę Honorową „Za zasługi dla środowiska i gospodarki wodnej" przyznawaną przez Ministra Środowiska.

 

Uhonorowanym serdecznie gratulujemy!

Koleżanki i koledzy

z Nadleśnictwa Dobrocin