Lista aktualności Lista aktualności

Niecodzienne manewry

Jeden telefon alarmowy wystarczył, żeby 7 czerwca uruchomić akcję ratunkową.

W studzience melioracyjnej na poligonie garnizonowym w Morągu znaleziono uwięzionego borsuka. Zwierzę było głodne, osłabione i  podrażnione.

Zwierzęta leśne są własnością Skarbu Państwa. Polskie prawo nie wskazuje jednoznacznie, kto jest odpowiedzialny za udzielenie pomocy zwierzętom dziko żyjącym. Ustawa o samorządzie gminnym określa, że do zadań własnych gminy należą zadania o znaczeniu lokalnym w zakresie ochrony przyrody, tak więc można uznać, że do zadań gminy należy również udzielenie pomocy dzikiemu zwierzęciu przebywającemu na terenie gminy.

Wspólne działania znających zachowania zwierząt leśników z Nadleśnictwa Dobrocin oraz świetnie przygotowanych zastępów Straży Pożarnej z Morąga, pełna synchronizacja akcji, właściwe wyposażenie w sprzęt ratowniczy pozwoliły na bezpieczne, ale trudne wydobycie borsuka z drenu melioracyjnego.

Borsuk jest zwierzęciem, które żyje w norach. Być może studzienka wydała mu się bezpiecznym miejscem bytowania, ale ceramiczny dren wewnątrz ziemi nie jest właściwy do drążenia podziemnych korytarzy. Po całej akcji zwierzę, które nieszczęśliwie utknęło w podziemnym otworze, całe i zdrowe powędrowało do lasu, a Służba Leśna i Straż Pożarna – wespół w zespół – zakończyły manewry pod kryptonimem Borsuk.

 

Tekst: Paulina Partyka-Drzazga
Fot. Kamil Onoszko, JGR PSP Morąg