Lista aktualności Lista aktualności

Olsztyńscy leśnicy z wizytą we Francji

Na przełomie marca i kwietnia delegacja z Warmii i Mazur, w tym leśnicy, uczestniczyła w cyklu spotkań polsko – francuskich na temat lasów i wody. Głównym punktem była Międzynarodowa Konferencja „Dzień Wody”.

Region Warmii i Mazur reprezentowali: Joanna Sienkiewicz z RDLP w Olsztynie, Paulina Partyka – Drzazga z Nadleśnictwa Dobrocin oraz przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Podczas konferencji, która odbyła się w Chateauroux 27 marca, wśród wielu referatów, zostały przedstawione dwie leśne prezentacje przybliżające m.in. prowadzone przez leśników działania z zakresu małej retencji na przykładzie projektów:  „Renaturalizacja siedlisk wilgotno – bagiennych na terenie LKP Lasy Mazurskie" oraz „Renaturyzacja stosunków wodnych i ochrona cietrzewia na poligonie Muszaki", zrealizowanego na terenie Nadleśnictwa Jedwabno. Omówiono walory przyrodnicze regionu m.in. rezerwat przyrody „Zielony Mechacz ", utworzonego celem ochrony torfowiska wysokiego i reliktu glacjalnego jakim jest malina moroszka, gatunki fauny i flory występujące na terenach wilgotnych i bagiennych, jak również gatunki związane ze środowiskiem ziemno-wodnym. Zaprezentowano również atrakcje turystyczne regionu położone w pobliżu cieków wodnych, głównie z terenu LKP Lasy Mazurskie oraz Nadleśnictwa Dobrocin, a także działania leśników w zakresie edukacji leśnej.

Ponadto program wizyty obejmował spotkania z m.in. przedstawicielami nauki,  władzami samorządowymi, małych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych. W następnych dniach delegacja wyruszyła na objazd terenowy po Parku Przyrodniczym Brenne. Park powstał w 1999 r. Większą część obszaru zajmują tereny wilgotne, stawy rybne (w liczbie ok. 2 tys.). Teren podzielony jest na kilka części różnych pod względem krajobrazu: stawy, pola, pasy zadrzewieniowe i tereny hodowlane.  Obszar ten charakteryzuje się bogactwem świata roślin i zwierząt.

Kolejnym punktem była wizyta w lesie państwowym Châteauroux, gdzie w ogólnym zarysie zostały omówione sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Lasy te graniczą z gminami Poinçonnet i Arthon, obejmują łącznie 5 200 ha i stanowią „zielone płuca" miasta Châteauroux. Przygotowane są tu  ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe i do jazdy konnej oraz ścieżka zdrowia. Przy trasach umieszczono tablice przybliżające odwiedzającym informacje o lesie. Występujące tu gatunki zwierząt to m.in. jelenie, sarny, dziki. Gatunkami dominującymi są dąb i buk, w mniejszej ilości grab, jesion, brzoza. Pozyskane drewno znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym, bednarstwie, stolarstwie.  

Z delegacją polską spotkali się również przedstawiciele Stowarzyszenia Hodowców Jabłoni, ukierunkowanego na utrzymanie starych lokalnych odmian owoców (np. jabłek, winogron) oraz przedstawiciele małych przedsiębiorstw m.in. Fish-Brenne, specjalizującego się w przetwórstwie ryb słodkowodnych, gospodarstwa „Plume Cane" w Mezieres.  Grupa poznała także obiekty ochrony dziedzictwa kulturowego np. dom – muzeum George Sand, młyn –muzeum Angibault oraz inne  atrakcje turystyczne departamentu Indre np. zaporę Eguzon nad rzeką Creuse, malownicze miasteczko artystów Gargilesse – Dampierre.  

Na koniec delegacja z Warmii i Mazur podziękowała wszystkim członkom Stowarzyszenia Francja Polska w Indre za zaproszenie i bardzo serdeczne, wręcz przyjacielskie przyjęcie podczas całego pobytu.


Tekst: Joanna Sienkiewicz, RDLP w Olsztynie