Lista aktualności Lista aktualności

Poszukiwane koperty

Brak wzroku i mowy, tylko słuch, węch i dotyk w lesie - były jednym z tematów realizowanych 21 maja podczas warsztatów z edukacji leśnej dla nauczycieli w Nadleśnictwie Dobrocin.

40 nauczycieli z Warmii i Mazur podzielonych na 6 zespołów szukało ukrytych w lesie kopert. W kopertach znajdowały się zadania obrazujące gospodarkę leśną i jej wpływ na każdego człowieka.

Orientacja w terenie, poznawanie lasu za pomocą zmysłów, leki z leśnej apteki czy drewno za pan brat – to niektóre zagadnienia realizowane podczas zajęć w Nadleśnictwie Dobrocin.

„ Trzeba było wykazać się wiedzą na temat funkcjonowania ekosystemu leśnego, znajomością zwierząt i roślin, umiejętnościami matematycznymi, logicznym myśleniem. Jednym z zadań było wskazanie baśni, legend, gier komputerowych, w których występują postacie leśne." – Dariusz Łuczak, SP Małdyty.

Intensywny marsz po lesie, kierunkowany tylko specjalnie zostawionymi przez leśników strzałkami zakończył się dla 40 osób z całego województwa podsumowaniem zdobytej wiedzy w Zielonej Klasie przy nadleśnictwie. Nauczyciele dowiedzieli się, w jaki sposób można łączyć przyjemne z pożytecznym, wykorzystując ekosystem lasu do realizowania tematów z podstaw programowych nauczania. Zajęcia podsumowali, jako niezwykle interesujące i przydatne do ich pracy.

Od 13 lat Nadleśnictwo Dobrocin organizuje zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Zajęcia w formie warsztatów kierowane są do różnych grup wiekowych. Takie spotkania w sposób aktywny, bezpieczny i ciekawy pozwalają przybliżyć rolę lasu w gospodarce oraz pracę leśnika.

Tekst: Paulina Partyka-Drzazga

Fot. Paulina Partyka-Drzazga, Alicja Szarzyńska