Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.651 art. 1).

  Zgodnie z nowymi zmianami wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych (w tym ustalenie wysokości odszkodowania), należy składać do organów wykonawczych gmin, właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy (sołtys), dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

 

  Właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w terminie 7 dni od podpisania protokołu.

Adresy gmin, z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Dobrocin, gdzie należy składać wnioski o szacowanie szkód łowieckich.

 

1.            Urząd Gminy Rychliki

                14 - 411, Rychliki 86

 

2.            Burmistrz Pasłęka

                Plac Św. Wojciecha 5

                14 - 400, Pasłęk

 

3.            Urząd Miejski w Zalewie

                ul. Częstochowska 8

                14 - 230, Zalewo

 

4.            Urząd Gminy Małdyty

                ul. Kopernika 10

                14 - 330,Małdyty

 

5.            Urząd Gminy Świątki

                Świątki 87

                11 - 008, Świątki

 

6.            Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

                Stary Dzierzgoń 71

                82 - 450, Stary Dzierzgoń

 

7.            Urząd Miejski w Morągu

                ul. 11 Listopada 9

                14 - 300, Morąg

 

8.            Urząd Gminy Łukta

                ul. Mazurska 2

                14-105, Łukta

                podinspektor Tadeusz Malinowski

                tel.: 089 6475070, 665 911 900

                mail : lukta@lukta.com.pl, t.malinowski@lukta.com.pl

 

9.            Urząd Miejski w Miłakowie

                ul. Olsztyńska 16

                14-310,  Miłakowo

 

10.         Urząd Gminy Markusy

                ul. Markusy 82

                82-325, Markusy

 

11.          Urząd Miejski w Dzierzgoniu

                Plac Wolności 1

                82-440, Dzierzgoń