Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji parasolowej, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.


   Z tego względu certyfikacja PEFC jest prowadzona wedle standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC. Obecnie wiele krajów opracowało własne standardy certyfikacji leśnej zgodnej z zasadami PEFC. Akredytacje PEFC uzyskały również inne krajowe systemy certyfikacji, takie jak kanadyjski CSA, czy amerykański SFI.


   W sumie ponad 199 milionów hektarów lasów w 20 krajach poddane zostało certyfikacji zgodnie ze standardami PEFC, bądź certyfikacja ta odbyła się zgodnie ze standardami krajowych systemów certyfikacji, które uzyskały akredytację PEFC. Dzięki temu, PEFC stał się największym światowym systemem certyfikacji, jeśli chodzi o rozmiar certyfikowanego obszaru, przy uwzględnieniu krajowych systemów PEFC oraz inne krajowe systemy certyfikacji.

   Certyfikacja PEFC umożliwia wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania drewna i handlu nim muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu. Ponadto, wszystkie certyfikowane jednostki muszą zwrócić się o wydanie licencji na stosowanie loga PEFC.

11 sierpnia 2023 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie ponownie otrzymała certyfikat PEFC - PL20/1447. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

Materiały do pobrania