Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conserwation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych Nadleśnictwo Dobrocin informuje, że z dniem 19 sierpnia 2019 r. rozpoczyna konsultacje społeczne lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3.2 oraz ekosystemów referencyjnych w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kwiatowo”.

W załącznikach poniżej znajduje się wykaz obszarów HCVF 3.2 i ekosystemów referencyjnych objętych inwestycją, mapa, formularz zgłaszania uwag i wniosków oraz projekt dotyczący realizacji przebudowy drogi w Leśnictwie Kwiatowo. Materiały te  dostępne są również w siedzibie Nadleśnictwa Dobrocin, Dobrocin 20, 14-330 Małdyty.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania obszarów HCVF jest:
- z ramienia Nadleśnictwa Dobrocin – Martyna Kadylak tel. 89 758 17 72 wew. 50,
  e-mail: 
martyna.kadylak@olsztyn.lasy.gov.pl

Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: dobrocin@olsztyn.lasy.gov.pl, ogłoszenia w terminie do 9 września 2019 r. na załączonych formularzach.