Asset Publisher Asset Publisher

Kordelas Leśnika Polskiego dla Mariusza Zegi

Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie uhonorował 30 lipca Mariusza Zegę Kordelasem Leśnika Polskiego.

Mariusz Zega to Leśniczy Leśnictwa Zamczysko w Nadleśnictwie Dobrocin, który 1 sierpnia przechodzi na zasłużoną emeryturę.  Przepracował tu aż 46 lat, z czego niemal 39 na stanowisku Leśniczego Leśnictwa Zamczysko. Ten zasłużony leśnik został 30 lipca br. uhonorowany przez Adama Roczniaka, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Kordelasem Leśnika Polskiego. Kordelas Leśnika Polskiego to najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę.

Pan Mariusz zaraz po zakończeniu nauki w Technikum Leśnym w Tucholi został zatrudniony jako stażysta w Nadleśnictwie Dobrocin. W kolejnych latach był podleśniczym i leśniczym technologiem. Efektem Jego pracy są różnowiekowe, piękne drzewostany wokół Małdyt charakteryzujące się bardzo dużym udziałem naturalnych odnowień bukowych. Mariusz jest znakomitym leśnikiem, którego cechuje wielka wiedza i profesjonalizm. To człowiek o niebywałej wrażliwości. Doskonały kolega, przyjaciel, przyrodnik i myśliwy. Jego osoba stanowi wzór do naśladowania, a ci, którzy mieli i mają okazję Go poznać, nigdy już o Nim nie zapomną.

 

Mariusz, za wszystko Ci bardzo dziękuję.

   Darz Bór !

Szymon Nowak

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrocin