Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

Ekosystemy referencyjne to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej.

W ekosystemach tych nie usuwa się drzew zamierających, a drzewostan pozostaje do naturalnego rozkładu.

Ze względu na niebezpieczeństwo powstawania wywrotów i złomów, ostrzegamy przed wchodzeniem na powierzchnie referencyjne.

Szczegółowe informacje dot. ekosystemów referencyjnych i powierzchni ochronnych, w tym również mapa ukazująca ich lokalizację dostępne są w biurze Nadleśnictwa Dobrocin. 

Informujemy, że z dniem 10.04.2017 r.  Nadleśnictwo Dobrocin rozszerzyło obszar stanowiący ekosystemy referencyjne o drzewostany znajdujące się w trudnych warunkach wzrostu. Uwagi i propozycje w ramach konsultacji prosimy kierować do 15.06.2017 r. pod wskazany poniżej nr telefonu bądź e-mail:  Paulina Partyka-Drzazga tel. (89) 758 17 72, e-mail: paulina.partyka@olsztyn.lasy.gov.pl