Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

HCVF (High Conservation Value Forests), czyli lasy o szczególnych walorach przyrodniczych zostały wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Dobrocin zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 sierpnia 2008 roku.

Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.


Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1: Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1.  - Obszary chronione

            1.1.a -  lasy w rezerwatach

            1.1.b -  lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. -  Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. -  Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2.  - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. -  Lasy wodochronne

HCVF 4.2. -  Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

HCVF 1.1a

198,15 ha

HCVF 1.2

1341,80 ha

HCVF 2

1004,62 ha

HCVF 3.1

  113,17 ha

HCVF 3.2

4010,94 ha

HCVF 4.1

1448,28 ha

HCVF 4.2

1063,23 ha

HCVF 6

    80,14 ha

 

Konsultacje społeczne dot. lasów HCVF prowadzi:

Hanna Świetlik, tel. 89 758 17 72 wew. 55