Wydawca treści Wydawca treści

HISTORIA

    Nadleśnictwo Dobrocin jest jednym z 33 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

     Położone jest w środkowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Siedziba znajduje się w miejscowości Dobrocin, gmina Małdyty, powiat Ostróda, około 6 km od miasta Morąg. Dojazd drogą wojewódzką Morąg – Stary Dzierzgoń nr 519, oraz koleją – trasa  Olsztyn-Gdynia.

     Około V i VI wieku p.n.e. nad wschodni Bałtyk przybyli Prabałtowie, których plemiona nie brały udziału w wędrówce ludów   i zajęli ziemie północno-wschodniej Polski. Kraj ich –Prusy- dzielił się na jedenaście ziem: Pomezanię, Pomeranię, Warmię, Natangię, Sambię, Nadrowię, Skalowię, Galindię, Sadowię, Barcję Wielką i Barcję Małą.


    Tereny dzisiejszego Nadleśnictwa Dobrocin zamieszkiwali Pomezanowie i Pogezanowie, których bóstwem była przyroda, stąd nie trzebili puszczy, mimo osiedlania się w niej, w miejscach, gdzie sama natura wyposażyła się w walory obronne np. góry i pagórki otoczone mokradłami.

     Od X wieku wzrastało zainteresowanie Polski Prusami. Pierwotnie wpływy wśród tutejszych plemion miały być osiągnięte przez chrystianizację. Prusowie pozostając przy swoich wierzeniach spowodowali sprowadzenie w XIII wieku Zakonu Najświętszej Marii Panny. W latach 1233 – 1234 Krzyżacy wspierani niemal przez wszystkich książąt polskich podbili Pomezanię.

       W czasach tych lasy stanowiły ok. 80 % powierzchni tutejszych terenów. Z czasem napływały tu fale osadników i postępująca szybko kolonizacja powodowała systematyczne uszczuplanie powierzchni lasów. Do połowy XVII wieku prowadzona tu gospodarka leśna ograniczała się do wyrębów na potrzeby osadników, później wprowadzone zostały przepisy dotyczące pielęgnowania i odnawiania powierzchni leśnych. Zaczęto stosować cięcia pielęgnacyjne, a później wprowadzono ochronę nalotów i podrostów.

     Lasy dzisiejszego Nadleśnictwa Dobrocin w okresie międzywojennym stanowiły majątek wielkich właścicieli ziemskich, a ich zagospodarowanie zbliżone było do obecnego.

   Po dokonaniu pierwszego podziału administracyjnego po II Wojnie Światowej w 1945r. utworzono Nadleśnictwo Wielasy i Nadleśnictwo Ponarzyny. W 1954 podzielono Nadleśnictwo Wielasy na dwa inne: Zielonka Pasłęcka i Dobrocin, które w 1959 roku połączono w jedno o nazwie Dobrocin. Na mocy Zarządzenia nr 76 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 21.XI.1972r. zreorganizowano podział administracyjny OZLP i od 1.I.1973 połączono Nadleśnictwa Ponarzyny i Dobrocin w jedno o nazwie Dobrocin.

 

 

NADLEŚNICZOWIE

 

1

Bronisław Morawski

1945

 

2

Franciszek Skrobisz

1945-1949

Nadleśnictwo Ponarzyny

3

Jan Brodnicki

1948-1952

 

4

Karol Zagórski

1945-1948

1949-1952

 

Nadleśnictwo Ponarzyny

5

Ludwik Korman

1952-1955

Nadleśnictwo Ponarzyny

6

Wiktor Smulkowski

1953-1955

 

7

Józef Remfeld

1955-1956

 

8

Edward Berdyga

1957-1965

 

9

Zdzisław Stachnik

1955-1975

 

10

Jerzy Włodecki

1965-1972

Nadleśnictwo Ponarzyny

11

Lech Smoliński

1975-2003

 

12

Maciej Dubis

2003-2007

 

13

Jacek Karczewski

2007-2012

 

14

Szymon Nowak 2012-