Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy   z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

1.Obszar Nadleśnictwa Dobrocin podzielony jest na 13 polnych obwodów łowieckich dzierżawionych przez 9 kół łowieckich:

 

1.      Obwód nr 145, 181 – K.Ł. „Hubertus" w Morągu,

2.      Obwód nr 182, 216 – W.K.Ł. „Ryś" w Morągu,

3.      Obwód nr 186, 188 – K.Ł. „Bóbr" w Pasłęku,

4.      Obwód nr 189 – K.Ł. – „Żubr" w Elblągu,

5.      Obwód nr 215 – K.Ł. – „Leśnik" w Starych Jabłonkach,

6.      Obwód nr 187 – K.Ł. – „Jenot" w Pasłęku,

7.      Obwód nr 217 – K.Ł. – „Warszawa nr 40" w Warszawie,

8.      Obwód nr 218 – K.Ł. – „Dzięcioł" w Miłomłynie,

9.      Obwód nr 219, 220 – K.Ł. – „Łabędź" w Małdytach

Numer obwodu.

Pow. ogólna obwodu

Pow. gruntów leśnych

Udział % gruntów leśnych

Rodzaj obwodu

Kategoria obwodu

145

5824

938

16,1%

Polny

Słaby

181

6935

1256

18,1%

Polny

Słaby

182

7587

1824

24,0%

Polny

Słaby

186

5519

295

5,3%

Polny

Bardzo słaby

187

4422

219

5,0%

Polny

Bardzo słaby

188

3419

1350

39,5%

Polny

Średni

189

6007

1114

18,5%

Polny

Słaby

215

8629

2046

23,7%

Polny

Słaby

216

7309

1877

25,7%

Polny

Średni

217

7378

2612

35,4%

Polny

Słaby

218

5663

1757

31,0%

Polny

Średni

219

5589

785

14,0%

Polny

Średni

220

6076

371

6,1%

Polny

Bardzo słaby

R - m

80 357

16 444

20,5%

 

Wykaz wydzierżawianych obwodów łowieckich

Teren Nadleśnictwa Dobrocin  leży w Rejonie Hodowlanym nr 11  Warmińsko-Mazurskim. Posiada Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany sporządzonym na lata 2017 – 2027.Nadleśnictwo Dobrocin współpracuje z dzierżawcami obwodów łowieckich w następujących kwestiach:

- wykonywanie wspólnie inwentaryzacji zwierzyny na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Dobrocin,

-  zatwierdzając Roczne Plany Łowieckie dla obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie.

- ograniczanie szkód od zwierzyny po przez nadzorowanie prawidłowego zagospodarowania poletek łowieckich oraz utrzymanie infrastruktury łowieckiej,

-  nadzorowanie  wykonywania Rocznych Planów Łowieckich,

 

- sporządzanie Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego  dla Rejonu Hodowlanego Warmińsko - Mazurskiego na okres 10 lat.

Granice obwodów łowieckich wraz z powierzchniami próbnymi wykorzystanych do inwentaryzacji dzika na terenie Nadleśnictwa Dobrocin. 

Poziom przewidzianej do pozyskania, w rozmiarze ilościowym i jakościowym zwierzyny jest corocznie uzgadniany pomiędzy nadleśnictwem a przedstawicielami zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, w oparciu o wspólnie przeprowadzane inwentaryzacje zwierzyny.

 

2. Zwierzyna  łowna.

 

                Na terenie Nadleśnictwa Dobrocin występują następujące zwierzęta: łosie, jelenie, sarny, daniele, dziki, borsuki, lisy, jenoty, kuny, tchórze, piżmaki, zające, norki, wydry, bobry oraz ptactwo: kaczki, gęsi, bażanty, kuropatwy, gołębie grzywacze, słonki, łyski.

 

 

3. Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych.

 

 

                Nadleśnictwo Dobrocin nie zajmuje się szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych. Czynności te przeprowadzają przedstawiciele kół łowieckich, którym to należy zgłaszać wyrządzone szkody.