Wydawca treści Wydawca treści

Modrzewie koło Dobrocinka

Punkt edukacji leśnej – „Modrzewie koło Dobrocinka" powstał z myślą o prowadzeniu zajęć z edukacji leśnej w terenie. Ścieżka mierząca ok. 500 metrów długości znajduje się w Dobrocinku. Na ścieżce ustawiono 8 tablic edukacyjnych. Tablice zawierają treści przyrodnicze dotyczące zwierząt leśnych, drzew liściastych i iglastych, ptaków drapieżnych, warstwowej budowy lasu, biodegradacji odpadów, przekroju poprzecznego drzewa oraz ptasiego budzika. Punkt został usytuowany w pobliżu drzewostanów nasiennych, powierzchniowego pomnika przyrody, wśród drzewostanów zróżnicowanych wiekowo i gatunkowo. Na końcu ścieżki znajduje się paśnik, gdzie odwiedzający mogą zapoznać się z tematyką zimowego dokarmiania zwierząt leśnych. Zajęcia kończą się na polanie, gdzie wyznaczone jest miejsce na ognisko otoczone ławkami. Trasa jest przyjazna dla osób z dysfunkcjami ruchowymi.

Podczas zajęć edukatorzy wykorzystują szereg rekwizytów, dzięki którym zajęcia stają się ciekawsze. „Modrzewie koło Dobrocinka" to trasa odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych klas szkoły podstawowej. Bardzo ważnym jest właściwy do warunków pogodowych i terenowych ubiór dzieci i opiekunów, o co organizatorów wyjazdów do lasu serdecznie prosimy. Ścieżka ma swój początek przy leśniczówce w Dobrocinku ( Leśnictwo Nowy Dwór ), gdzie należy dojechać autobusem.

Terminy i tematy zajęć proszę umawiać telefonicznie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem z edukatorami leśnymi Nadleśnictwa Dobrocin pod numerem 89 758 17 72 lub 89 758 17 37.

Materiały do pobrania