Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Na mocy rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w celu zachowania wartości ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych województwa wyznaczone zostały obszary chronionego krajobrazu, obejmujące wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Dobrocin znajduje się 8 obszarów chronionego krajobrazu (lub ich fragmenty) - są to:

Część Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B) o powierzchni 13 031,70 ha (w tym część A — 9 785,70 ha i część B — 3 246,00 ha), położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim na terenie gmin: Zalewo, Susz, Iława i miasta Iława. W zasięgu Nadleśnictwa Dobrocin znajduje się niewielki fragment obszaru części B o  powierzchni 159,21 ha.

Rozporządzenie nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 71, poz. 1357).

Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 8018,37 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Miłakowo, Morąg, Lukta.

Rozporządzenie nr 148 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Narieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 179, poz. 2633).

Część Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Рasłęki o powierzchni 3 951,88 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim na terenie gmin: Braniewo, Płoskinia, Wilczęta; w powiecie elbląskim na terenie gminy Godkowo; w powiecie lidzbarskim na terenie gmin: Orneta, Lubomino; w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Miłakowo, Lukta oraz w powiecie olsztyńskim na terenie gmin: Świątki, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda, Gietrzwałd.

Rozporządzenie nr 147 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 179, poz. 2632).

Część Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno o powierzchni 382,65 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim na terenie gmin: Elblag, Markusy, Pasłęk i Milejewo.

Rozporządzenie nr 25 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 70, poz. 1341). 

Część Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego o powierzchni 10 448,84 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim na terenie gmin: Rychliki, Pasłęk, w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Małdyty, Miłomłyn, Morąg, Ostróda i miasta Ostróda, w powiecie iławskim na terenie gminy Zalewo.

Rozporządzenie nr 111 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elblaskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 176, poz. 2579).

Część Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń o powierzchni 3 185,67 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim na terenie gminy Rychliki.Rozporządzenie nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 71, poz. 1360).

Część Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej o powierzchni 62,09 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim na terenie gmin: Pasłęk i Godkowo oraz w powiecie ostródzkim na terenie gminy Morąg.

Rozporządzenie nr 104 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 176, poz. 2572).

Część Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich o powierzchni 751,25 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gmin: Gietrzwałd i Olsztynek oraz w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Morąg, Miłomłyn, Łukta, Ostróda i miasta Ostróda.

Rozporządzenie nr 150 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich  (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 179, poz. 2635).