Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA DOBROCIN

Bogactwo świata roślin i zwierząt jest magnesem przyciągającym człowieka. Dzięki temu na terenach leśnych realizowane są nietypowe i mamy nadzieję - atrakcyjne zajęcia z edukacji leśnej.

Nadleśnictwo Dobrocin od 2003 roku prowadzi działalność edukacyjną na podstawie Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych. W związku z tym, że jednym z zadań realizowanych przez Lasy Państwowe jest edukacja leśna, każdego roku  powstaje Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa, który określa zasady, zakres i zadania realizowane na poziomie nadleśnictwa.

Cele edukacji leśnej realizuje się w oparciu o następujące treści:

1. Produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasów.

2. Rola leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody.

3. Zagrożenie i ochrona lasów.

4. Budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych.

5.Ochrona przyrody.

6. Kulturotwórcza rola lasów.

Głównymi uczestnikami zajęć z przyrody są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli oraz wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami. Formy edukacji leśnej realizowane w Nadleśnictwie Dobrocin są różnorodne. Największym powodzeniem cieszą się lekcje terenowe w lesie. Dużym zainteresowaniem przy niesprzyjającej pogodzie cieszą się zajęcia kameralne prowadzone w siedzibie nadleśnictwa oraz w szkołach na lekcjach przyrody lub na lekcjach wychowawczych prowadzonych przez cały rok. Dodatkową formą realizacji zagadnień z edukacji leśnej jest organizowanie konkursów ekologicznych i przyrodniczych.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie edukacji leśnej w Nadleśnictwie Dobrocin jest Martyna Kadylak,  Specjalista SL ds. Ochrony Lasu  - tel. 89 758 17 72 wew. 50.

Wybierając się na zajęcia w lesie należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem oraz wypełnić oświadczenie i dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Dobrocin.