Wydawca treści Wydawca treści

Inwestycje w OZE w Nadleśnictwie Dobrocin

SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO DOBROCIN, DOBROCIN 20, 14-330 MAŁDYTY zrealizowało projekt pn. „Inwestycje w OZE w Nadleśnictwie Dobrocin”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, pod numerem i nazwą osi priorytetowej: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, i numerem priorytetu inwestycyjnego: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie źródła ciepła opartego na geotermii, niższe koszty energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez instalację 2 pomp ciepła, oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę dwóch instalacji pomp do produkcji energii cieplnej w budynku biurowym Nadleśnictwa Dobrocin – pompa ciepła gruntowa o mocy 30,72 kW do produkcji ciepła wykorzystanego w instalacji C.O., oraz pompa ciepła powietrzna o mocy 1,43 kW do produkcji ciepła wykorzystanego w instalacji c.w.u., a także wykonanie 8 odwiertów o długości 100 m każdy.

Wartość ogólna projektu to  235 733,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w ramach RPO WiM to 161 419,22 zł.