Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Dobrocin znajdują się 3 rezerwaty przyrody o łącznej pow. 200,24 ha.

1.    Florystyczny rezerwat przyrody „Zielony Mechacz"

Rezerwat częściowy „Zielony Mechacz" utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego  nr 84 z dnia 15 maja 1962 r. Rezerwat położony jest w leśnictwie Zamczysko. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 94,30 ha.

Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony stanowiska maliny moroszki (Rubus chamaemorus), która jest bardzo rzadkim reliktem glacjalnym należącym do ginących składników flory naszego kraju oraz w celu ochrony torfowiska wysokiego.

Oprócz maliny moroszki w rezerwacie znajdują się również takie gatunki roślin chronionych jak: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, marzanka wonna, widłak jałowcowaty, konwalia majowa, kruszyna pospolita.

Na terenie rezerwatu znajduje się „Torfowisko Budwity" o powierzchni 333 ha, które powstało w strefie nieistniejącego obecnie bezodpływowego jeziora. Jezioro to uległo stopniowemu procesowi lądowacenia poprzez rozwój roślin torfotwórczych.

 

2.    Leśny rezerwat przyrody „Niedźwiedzie Wielkie"

Rezerwat częściowy „Niedźwiedzie Wielkie" zatwierdzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego na podstawie art. nr 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. Rezerwat położony jest w leśnictwie Sambród. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 34,02 ha.

Rezerwat utworzono w celu zachowania naturalnego stanowiska buka we wszystkich fazach rozwojowych na granicy jego naturalnego występowania.  Starodrzew bukowy w rezerwacie występuje z domieszką grabu, dębu i lipy z licznymi stanowiskami roślin chronionych. Do roślin objętych ochroną ścisłą należą m.in.: lilia złotogłów, podkolan biały, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko natomiast do roślin objętych ochroną częściową m.in.: konwalia majowa, kopytnik pospolity, marzanka wonna oraz porzeczka czarna.

 

3.    Faunistyczny rezerwat przyrody „ Ostoja bobrów na rzece Pasłęce"

Rezerwat częściowy „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" zatwierdzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 stycznia 1970 r. Część rezerwatu znajdująca się w zasięgu Nadleśnictwa Dobrocin położona jest w leśnictwach: Włodowo i Tomlak. Rezerwat obejmuje Rzekę Pasłękę i przybrzeżne lasy.

Powierzchnia rezerwatu znajdująca się na terenie nadleśnictwa obejmuje 71,92 ha lasu.

Rezerwat został utworzony w celu ochrony miejsc bytowania bobrów oraz zapewnienia ciągłości istnienia chronionego chatunku. W rezerwacie chronione jest środowisko przyrodnicze, wody otwarte, bagna, torfowiska i lasy. Obecnie bobry w Polsce są objęte są częściową ochrona gatunkową.