Wydawca treści Wydawca treści

Zielona Klasa

Zielona Klasa przy Nadleśnictwie Dobrocin powstała w 2013 roku. Na polanie, przy siedzibie nadleśnictwa znajduje się zadaszone miejsce przystosowane dla 60 osób, również posiadających dysfunkcje ruchowe. Zielona Klasa stanowi bazę wyjścia i metę zajęć. Większość tematów i zagadnień realizowana jest podczas wędrówki po lesie, z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy dydaktycznych oraz obiektów znajdujących się na trasie. Tutaj organizowane są spotkania dla starszych dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej.

Czas zajęć zależy od indywidualnych potrzeb grupy – zwykle obejmuje 3,5 do 4 godzin. Na spotkanie w Zielonej Klasie należy przyjeżdżać we właściwym stroju, przystosowanym do warunków terenowych.

Terminy oraz tematy zajęć należy uzgadniać z edukatorami leśnymi pod numerami telefonu 89 758 17 72 lub 89 758 17 37, minimum tydzień wcześniej przed planowanym przyjazdem do nadleśnictwa.

Zielona Klasa jest także miejscem, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu z nadleśnictwem, nauczyciele mogą sami realizować tematy z wybranych przedmiotów wykorzystując do tego celu ekosystem lasu.

Materiały do pobrania