Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne- Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych- HCVF

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 kwietnia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conserwation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych Nadleśnictwo Dobrocin informuje że z dniem 16 maja 2019 r. rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące oraz 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy) na terenie Nadleśnictwa Dobrocin.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m. in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością. W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani na terenie Nadleśnictwa Dobrocin do wyznaczania lasów o szczególnych walorach. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce” FSC-Polska.

W załącznikach poniżej znajduje się wykaz wytypowanych HCVF 3.1 oraz 3.2, mapa oraz formularz zgłaszania uwag, wniosków. Załączony wykaz jest uaktualnioną wersją obowiązującej dotychczas listy HCVF 3.1 oraz 3.2. Materiały te są dostępne również w siedzibie Nadleśnictwa Dobrocin, Dobrocin 20, 14-330 Małdyty.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem obszarów HCVF, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania obszarów HCVF jest:
- z ramienia Nadleśnictwa Dobrocin – Martyna Kadylak tel. 89 758 17 72 wew. 50, e-mail: martyna.kadylak@olsztyn.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: dobrocin@olsztyn.lasy.gov.pl, ogłoszenia  w terminie do 16 czerwca 2019 r. na załączonych formularzach.