Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o migracji serwisu BIP Nadleśnictwa Dobrocin

Serwis BIP Nadleśnictwa Dobrocin jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP.
Dotychczasowy serwis BIP Nadleśnictwa Dobrocin dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_dobrocin (zasoby portalu do dnia 1.7.2021)

Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia  nowego serwisu BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronie Nadleśnictwa Dobrocin w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://dobrocin.olsztyn.lasy.gov.pl/), w zakładkach: Informacje / Zamówienia publiczne.

 

W załącznikach znajdują się bierzące informacje dot. zamówień publicznych

Materiały do pobrania